Partnere

Bli partner av Emax, Norges fremste arrangement for unge gründere

Norges fremste arrangement for Unge Entreprenører

Har du og din bedrift samme visjon som oss? At Norge trenger og utvikler seg ved hjelp av unge gründere. Siden 2012 har vi samlet landets ledende unge gründere under Emax Norway-arrangementet. Under arrangementet får deltakerne inspirasjon, kunnskap og nettverk som bidrar til dekanens utvikling i deres unike entreprenørskap og får også en mulighet til å skape nye verdifulle kontakter med mennesker som deler like drivkrefter.

Emax er et arrangement av høy kvalitet med 99 % deltakertilfredshet, dvs. at 99 % av de unge gründerne som har vært deltakere i Emax Norge vil anbefale det til en annen ung gründer. Videre får 96 % av våre deltakere et mer positivt bilde av entreprenørskap som et yrkesvalg etter at de har deltatt på Emax Norge. Siden 2002 har deltagarna varit 52 % kvinnene og 48 % av men.

Som partner får du muligheten til å vise frem din merkevare og skape kontakt med noen av Norges ledende unge gründere. Og på den måten hjelpe til med og bane vei for nye gründere. I tillegg er det mulighet for at du kan få verdifulle innspill til problemstillinger du har via sak. Samt at du kan dykke dypt ned i diskusjoner under workshops. Partnerskapene er formet av våre verdier, kunnskap, nettverk og inspirasjon. Nedenfor er våre ulike partnertilbud. Men det er selvsagt mulighet for at du kan skreddersy ditt samarbeid ut fra dine ønsker og behov.

Kontakt oss for å snakke mer om partnerskap

Vi arrangerer Emax Norge

Vill du ha mer information om partnerskap med Emax Sverige?

Kontakta oss!